NYBODA ELEKTRISKA är en komplett leverantör av elinstallationer i Storstockholm.
Med 130 års samlad branscherfarenhet i företaget kan vi utlova den främsta kompetensen inom alla typer av installationer.

NYBODA ELEKTRISKA står för hög kvalitet och snabb service.
Detta koncept har inneburit att allt fler byggföretag väljer att samarbeta med oss.

NYBODA ELEKTRISKA leds av Johan Peterson, Johan Bynke, Magnus Österberg och Tobias Buskas. Vi har ett tiotal anställda och är medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Vi följer EIO:s kvalitetsmall och våra medarbetare är utrustade med ID06-behörighetskort.

montage-om oss round